Պաշտպանությունը հետաձգվում է

 :

Պաշտպանությունը հետաձգվում է

Սույն թվի մայիսի 5-ին ժամը 14.00-ին ԲՈԿ-ի ԱԱԳԼ(ԵրՖԻ)-ում գործող
024 մասնագիտական խորհրդում նախատեսված էր անցկացնել Արմինե
Ամեխյանի Ա.04.02 „Տեսական ֆիզիկա“ մասնագիտությամբ ֆիզմաթ
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման
նպատակով ներկայացված „Մութ նյութը և գալակտիկական հալոները„
թեմայով ատենախոսության պաշտպանությունը:
Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով
հայտարարված սահմանափակումները հաշվի առնելով
պաշտպանությունը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով:
Պաշտպանության նոր օր նշանակելու մասին կտեղեկացվի լրացուցիչ:


ԱԱԳԼ- ի 024 մասնագիտական խորհուրդ