024 մասնագիտական խորհրդի նիստ

 :

024 մասնագիտական խորհրդի նիստ

Դեկտեմբերի 30-ին, ժամը 14-00-ին սեմինարների դահլիճում (22 շենք, 3-րդ հարկ) տեղի կունենա Ֆիզիկայի 024 մասնագիտական խորհրդի հերթական նիստը:


Օրակարգում`


Արմեն Պողոսյանի Ա.04.02 §Տեսական ֆիզիկա¦ մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված` « Երկչափ կրիտիկական Իզինգի մոդելի դեֆեկտներն ու մնացորդային ցանցային էֆեկտները» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Գիտական ղեկավարն է` ֆ.մ.գ.դ. Ն.Շ. Իզմաիլյանը (ԱԱԳԼ):