024 մասնագիտական խորհրդի նիստ

 :

024 մասնագիտական խորհրդի նիստ

Հուլիսի 2-ին, ժամը 16-00-ին սեմինարների դահլիճում (22 շենք, 3-րդ հարկ) տեղի կունենա 024 մասնագիտական խորհրդի հերթական նիստը:


Օրակարգում`


1. Վաչիկ Հրաչյայի Խաչատրյանի Ա.04.16 “Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա” մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման նպատակով ներկայացված "Թթվածնի ակտիվ թիրախ ցածր էներգիական միջուկային ռեակցիաների ուսումնասիրման համար" թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը:
2. Գիտական ղեկավարն է` ֆ.մ.գ.թ. Ա.Թ.Մարգարյանը (ԱԱԳԼ):