Հայտարարություն գիտկոմի նոր դրամաշնորհ՝ ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման

 :

Հայտարարություն գիտկոմի նոր դրամաշնորհ՝ ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման

 ՀՀ գիտության կոմիտեն կազմակերպում է գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթ:
Մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացվում է ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրում ընդգրկված գիտական պետական կազմակերպությունների կամ բուհերի կողմից ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար գիտական սարքերի/սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով՝ մինչև 2020 թ. սեպտեմբերի 18-ը:
Մանրամասներ՝ http://scs.am/am/14-08-2020: