ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհուրդ

ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհուրդ