Գիտական անձնակազմի դեպքում պարտադիր գրանցվել https://grants.hesc.am/ կայքում և նշել աշխատավայր՝ ԱԱԳԼ /Ծանոթացել եմ (ստորագրություն)