Չեզոք մասնիկների սպեկտրոմետրի նախագիծը JLab-ի Hall C-ում
  • Երևանում 0
  • Տեղեկատու
  • Մուտք

Չեզոք մասնիկների սպեկտրոմետրի նախագիծը JLab-ի Hall C-ում

Մայիսի 2-ին՝ Հինգշաբթի, ժամը ժամը 11:00-ին Փորձարարական Ֆիզիկայի բաժանմունքում՝ “Ալիխանյանի սրահ” դահլիճում, Լաբորատոր շենք, No 4, 2րդ հարկ տեղի կունենա սեմինար:

Զեկուցով՝ Ոսկանյան Հակոբ,

Վերնագիր՝ “Չեզոք մասնիկների սպեկտրոմետրի նախագիծը JLab-ի Hall C-ում”
© Ա. Ի. Ալիխանյանի Գիտության ազգային լաբորատորիա 2019 Կայքը նախագծված է Պրիզմ կազմակերպության կողմից, իսկ պատրաստվեց ԱԱԳԼ(ԵրՖի) ՏՏ Բաժնի կողմից