ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԱԱԳԼ (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) քվանտային տեխնոլոգիաների բաժանմունքը ստեղծվել է 2022 թվականին: Բաժանմունքի աշխատակիցները զբաղվում են քվանտային տեխնոլոգիաների տեսական հաշվարկներով, իսկ հետազոտությունների արդյունքները տպագրվում են առաջատար գիտական պարբերականներում։

Սկզբնավորումից ի վեր բաժանմունքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները․


  • մշակվել է քվանտային համակարգիչների նոր մոդել, ինչը քվանտային հատկություններից օգտագործում է միայն քվանտային զուգահեռումը,
  • ուսումնասիրվել է քվանտային և դասական միաչափ Իզինգի մոդելը, դրանց փուլերը և փուլային անցումները,
  • ուսումնասիրվել է  SSH տոպոլոգիական ցանցի մոդելը PT-սիմետրիկ պոտենցիալի առկայության դեպքում,
  • մասնակցություն հիբրիդային քվանտային համակարգերի փորձարարական ուսումնասիրությանը, ինչը  ներառում է գերհաղորդիչ շղթա և լազերով գրգռված ատոմներ, իրականացնել ճառագայթման օպտիմալ փոխանցումը  միկրոալիքային և օպտիկական տիրույթների միջև՝ քվանտային ինտերնետը քվանտային համակարգիչներով իրականացնելու համար,
  • պարզաբանվել է մագնիսական դաշտի ազդեցությունը դասական հավասարակշիռ լիցքերի և նրանց թերմոստատի վրա,
  • գտնվել է տեքստերի համառոտագրման լավագույն այբուբենը,
  • մոդելի վրա հետազոտվել է կուտակված և դիսիպացված էներգիաների կապը և տարբերությունը ֆիզիկական համակարգերում,
  • ներմուծվել և հետազոտվել է թերմոդինամիկական սելեկցիայի գաղափարը,
  • հայտնաբերվել է տեքստերում բանալի բառերի զտման էֆեկտիվ, ոչ-ուղղորդված մեթոդ,
  • քվանտային օպտիկայում նկարագրվել է աղմուկների առաջացման ընդհանուր մեխանիզմը՝ ցույց տալով դրա դեմ պայքարի միջոցը:

 

 

Տես ավելին