ԱԱԳԼ (ԵրՖի)
Կիրառական ֆիզիկայի հետազոտությունների բաժին

  Applied Physics Research Department (APRD) at AANL currently conducts research in material science. There are about 25 scientists, engineers, technicians, and 5 graduate and postgraduate students working in different groups. One of the main focuses at the Department is the study of the influence of radiation (particularly of the fast electron beams) on the physical, optical and biological properties. Basic research is carried out in the field of fundamental phenomena in wide-gap materials and their application prospects (scintillation, dosimeters and luminescent tubes, materials for nuclear energetics, etc.). Other perspective d ...

  Հետազոտություններ

  Հայտարարություններ

  Ուսանողների Համար

  Մեր Համագործակցությունները

  Նվաճումներ

  Կիրառական ֆիզիկայի հետազոտությունների (ԿՖՀԲ) բաժնում կատարվում են հետազոտություններ նյութագիտության ոլորտում։ Բաժնում կա մոտ 25 գիտնական, ինժեներ ու տեխնիկ, ինչպես նաև 5 ուսանող և ասպիրանտ, որոնք աշխատում են տարբեր գիտական խմբերում։ Բաժնի թիրախային ուղղություններից է ճառագայթման (հատկապես էլեկտրոնային փնջերի) ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆիզիկական, օպտիկական և կենսաբանական հատկությունների վրա։ Լայնածավալ հետազոտություններ են անցկացվում լայն արգելված գոտիով նյութերի և դրանց կիրառման ոլորտում (սցինտիլյացիա, դոզիմետրեր և լյումինեսցենտային խողովակներ, միջուկային էներգետիկայի համար նյութեր)։ Հեռանկարային ուղղություններից է նաև ճառագայթակայուն ջերմակարգավորիչ ծածկանյութերի մշակումը տիեզերական սարքավորումների համար, տատանվող լարերի տեխնոլոգիաներն արագացուցչային ֆիզիկայում, ռադիո- կրիոկենսաբանությունն ու ռադիոէկոլոգիան։ Փորձերը կատարվում են Էներգիական բաշխվածությամբ ռենտգեն-ֆլյուրեսցենտային վերլուծիչի, LUMEN սարքի, տատանվող լարերի տեխնոլոգիաների և վակուումային սարքավորումների վրա։ Հետազոտությունների արդյունքները տպագրվում են բարձր վարկանիշ ունեցող միջազգային ամսագրերում։

  Համագործակցություն

  ● DESY, Համբուրգ ● JINR, Դուբնա ● Լեբեդևի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա ● MAX-LAB, Շվեդիա ● Նոտր Դամի համալսարան, ԱՄՆ ● Երևանի պետական համալսարան ● CANDLE սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ ● Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Աշտարակ ● Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն ● HTM-Reetz GmbH, Բեռլին, Գերմանիա ● UNIST, Կորեա

  Գիտաժողովներ

  2019 թ. Նոտր Դամի համալսարանի և «Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարանի հետ ԿՖՀԲ-ը Երևանում կազմակերպեց «Միջուկային և ճառագայթային ֆիզիկա և նյութագիտություն» թեմայով միջազգային գիտաժողով, որին մասնակցեց շուրջ 75 գիտնական տարբեր երկրներից։ Կրթության և աշխատանքի հնարավորություն Ապագա ուսանողներն ու երիտասարդ գիտնականները կարող են դիմել ԿՖՀԲ՝ որպես ասպիրանտ, ինչպես նաև կրտսեր գիտաշխատողի հաստիքի համար և հետազոտություններ կատարել թե՛ ԿՖՀԲ-ում, թե՛ շարունակել գործունեությունը JINR-ում Ֆրանկի անվան Նեյտրոնային Ֆիզիկյաի Լաբորատորիայում (Դուբնա), Նոտր Դամի համալսարանում, «Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարանում և այլ գործընկեր հաստատություններում։ Բակալավրի, մագիստրատրայի ուսունողները և առաջին կուրսի ասպիրանտները կարող են ակտիվորեն մասնակցել Դուբնայում ամեն տարի կատարվող Ամառային Ուսանողական ծրագրին և խորացնել իրենց գիտելիքները Ճառագայթային ֆիզիկայի, Նեյտրոնային Ֆիզիկայի, Տեսական ֆիզիկայի, Կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայի և այլ մասնագիտությունների մեջ (students.jinr.ru)։

  Նկարադարան

  Կապ Մեզ Հետ

  Բաժանորդագրվել Նորություններին