ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության 2020/2021թ.

Այս Թեմայով :

ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության 2020/2021թ.

Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երֆի) հիմնադրամի մագիստրատուրայի բաժինը 2020/2021թ. ուս.տարվա համար հայտարարում է ընդունելություն ՙՄիջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկների ֆիզիակա՚ մագիստրասական ծրագրով:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են և մրցույթն անց է կացվելու ՝
1-ին փուլով՝ ընթացիկ տարվա  հունիսի 1- 30-ը / պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի ընդունելության /
2-րդ փուլով՝ ընթացիկ տարվա մինչև օգոստոսի 28-ը

 

Ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային կարգով ընդունող հանձնաժողովի կողմից, ներկայացված փաստաթղթերի՝ դիպլոմավորված մասնագետի կամ բակալավրի  դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների ՄՈԳ-ի և մասնագիտական քննություն - հարցազրույցի հիման վրա:

 

ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները gayane_kostanyan@yerphi.am էլեկտրոնային հասցեին ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերի պատճեն.

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

1) ԱԱԳԼ Մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ՝ հայտաձևը կից ներկայացվում է

2) դիմորդի անձնագիրը

3) բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածը (միջուկը) ՝ եթե դեռ առձեռն դիպլոմը և միջուկը տրված չէ, ապա բուհից վարերացված Ակադեմիական տեղեկագիրը,  (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),

4) ինքնակենսագրություն և 2 լուսանկար (3 x 4 չափս),

5) արական սեռի ներկայացուցիչների դեպքում՝  զինվորական գրքույկը 

 

Մանրամասն տեղեկեւթյունների համար  դիմել Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երֆի) հիմնադրամի վարչական մասնաշենք հասցե՝  Ալիխանյան եղբ. 2, 203 սենյակ, կամ գրել gayane_kostanyan@yerphi.am էլեկտրոնային հասցեին:

 

 

Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) հիմնադրամ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

Դ Ի Մ ՈՒ Մ - Հ Ա Յ Տ

 

  1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________________________________________

________________________________________________________

 

  1. Ընտրված մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

 

  1. Ընտրված մասնագիտական ծրագրի անվանումը

Միջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկների ֆիզիկա

 

  1. Հայցում եմ ընդունելու՝ ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման

5. Կրթական նախորդ աստիճանի տվյալները

Որակավորումը _____________________________________________

Մասնագիտությունը __________________________________________

Հաստատության անվանումը ___________________________________

Ընդունվելու և ավարտելու տարեթվերը ___________________________

 

  1. Օտար լեզուների իմացությունը (բանավոր/լավ/գերազանց)

Անգլերեն    __________________

Ռուսերեն    __________________

________     __________________

________     __________________

________     __________________

 

  1. Հրատարակություններ (եթե այդպիսիք կան)

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

 

  1. Անձնական տվյալներ

 

Ծննդյան թիվը __________ ամիսը ___________ օրը ________

Ծննդյան վայրը _______________________________________

Քաղաքացիությունը ____________________________________

 

Անձնագրային տվյալներ

 

Համարը ______________

Տրված է ______________

Մշտական բնակության հասցեն ___________________________

______________________________________________________

Հեռախոս՝ _____________________________________________

Էլ.փոստ՝   _____________________________________________

 

  1. Հատուկ կարգավիճակ (եթե կա ընգծել)

1.Զոհված ազատամարտիկի երեխա

2. Ծնողազուրկ

3. Հաշմանդամության 1-ին կամ 2-րդ կարգ

 

 

 

 

 

Հայտը ներկայացնելու ամսաթիվը                                   Ստորագրություն՝

 

 

ՙ    ՚ _____________ 201   թ.                                             _______________

Կապ Մեզ Հետ

Բաժանորդագրվել Նորություններին