Ժաննա Սարգսյան

  • Պաշտոն - Հասարակության հետ կապերի և լրատվական խմբի ղեկավար
  • Հեռախոս - +374 22 28 60
  • Էլ. Փոստ - zhanna.sargsyan@yerphi.am

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են՝ պլանավորել և կազմակերպել ԶԼՄ-ների և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ ԱԱԳԼ տեղեկատվության փոխանակման և համագործակցության գործընթացները, համակարգել գիտության հանրայնացման, կրթական գործընթացի, գիտական ներուժի, նվաճումների ու առաջընթացի մասին տեղեկատվության տրամադրման գործընթացները, բարձրացնել ինստիտուտում ներքին հաղորդակցության արդյունավետությունը, ներկայացնել ինստիտուտի միջազգային կապերը և հնարավորությունները, կատարել հանրային կարծիքի ուսումնասիրություններ: