Արևհատ Նաջարյան

  • Պաշտոն - Կրթական բաժնի ղեկավար
  • Հեռախոս - +374 95 22 28 51
  • Էլ. Փոստ - a.najaryan@yerphi.am

Կրթական  բաժնի գործառույթներն են համակարգել ԱԱԳԼ ուսումնամեթոդական գործունեությունը, վերահսկել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության մշտադիտարկումը, գնահատել և մշակել դրանց բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: