Անի Բաղրամյան

  • Պաշտոն - Գլխավոր հաշվապահ
  • Հեռախոս - 091 36 05 15
  • Էլ. Փոստ - a.baghramyan@yerphi.am

Հաշվապահական հաշվառման վարում հաշվապահական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում՝ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերով և Հիմնադրամի գործունեության առանձնահատկությունների և կառուցվածքի, նրա ֆինանսական կայունության պահպանման առանձնահատկություններով: