Կարեն Ֆիդանյան

  • Պաշտոն - Ֆինանսական բաժնի ղեկավար
  • Հեռախոս - +374 95 20 25 07
  • Էլ. Փոստ - kfidanyan@gmail.com

Ֆինանսատնտեսական բաժնի գործառույթներն են՝ ֆինանսական ռեսուրսների շարժի կառավարումը և ֆինանսական հարաբերությունների կարգավորումը, ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված առաջարկների և ապահովագրման ծրագրերի մշակումը և դրանց ակտիվ կիրառումը, ԱԱԳԼ-ում ֆինանսական արդյունքներում թերությունների հայտնաբերումը և  դրանց ուղղման ուղղված միջոցների, ինչպես նաև ԱԱԳԼ-ի աշխատակիցների ֆինանսական խրախուսման մեթոդների առաջարկումը: