Դավիթ Հայրապետյան

  • Պաշտոն - Անձնակազմի կառավարման բաժնի ղեկավար
  • Հեռախոս - +374 94 22 21 51
  • Էլ. Փոստ - d.hayrapetyan@aanl.am

ԱԿ բաժինը կազմակերպում է աշխատանքի ընդունման, տեղափոխության, աշխատանքից ազատման գործընթացը, նոր ընդունվողների անձնական գործերի ժամանակին կազմումը, հիմնադրամի աշխատակիցների անձնական գործերի հաշվառումը և պահպանումը, թափուր հաստիքների համալրումը, համագործակցում է այլ ստորաբաժանումների հետ՝ անձնակազմի կարիքների վերլուծության իրականացման նպատակով: