Բարխուդարյան Լիլիթ Վարդանի

Ատենախոսության թեմա՝ «Ia դասի Գերնորերի ծնող աստղերի բազմազանության ուսումնասիրություն»
Պաշտպանությունը կայանալու է 2023 թ. դեկտեմբերի 5-ին ժամը 14:00-ին, ԱԱԳԼ-ում գործող ԲՈԿ-ի 024 «Ֆիզիկայի» մասնագիտական խորհրդում:
Սեղմագիր
Ատենախոսություն

Նմանատիպ Նյութեր