Կարապետյան Արփինե Գրիգորի

Ատենախոսության թեմա՝ «Գերնորերի և դրանց մայր գալակտիկաների դինամիկական հատկությունների ուսումնասիրություն»
Պաշտպանությունը կայանալու է 2023 թ. դեկտեմբերի 5-ին ժամը 11:00-ին, ԱԱԳԼ-ում գործող ԲՈԿ-ի 024 «Ֆիզիկայի» մասնագիտական խորհրդում:
Սեղմագիր
Ատենախոսություն

Նմանատիպ Նյութեր