Լազերային գլուխ կառավարման բլոկով լրակազմ ONEFIVE ORIGAMI-05-1հավաքածու, Laser head control unit kit ONEFIVE ORIGAMI-05-1 set

Հ.Վարդապետյանի անվան Փորձարարական ֆիզիկայի բաժանմունք

515,4 նմ ալիքի երկարությամբ ելքային ճառագայթով, 166 ֆվ տևողության իմպուլսներով և 40 ՄՀց կրկնության արագությամբ լազեր:

Այն օգտագործվում է որպես ֆոտոնների աղբյուր «Ռադիոհաճախականության ժամանակաչափ» (RF Timer) սարքում կաթոդից ֆոտոէլեկտրոններ ստանալու համար:

Կիրառվում է ԳԿ  «Պիկովայրկյանային ճշտություններով նանոկառուցվածքների քվանտային վիճակների կյանքի տևողությունների սենսոր» և ՄԳՏԿ  (ISTC) AM-2803 “Radio Frequency Timer based Electron, Photon and Heavy Ion Detectors”  նախագծերի հետազոտական աշխատանքներում: