024 մասնագիտական խորհրդի նիստ
    • Ապրահամյան Անի Պետրոսի

    • - Հիմնադրամի տնօրեն
    • - Տնօրինություն
    • - Ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր
    • - Ա.04.16