ААНЛ (ЕрФИ)

Մատինյանի անվան տեսական ֆիզիկայի կենտրոնն ունի հիմնարար հետազոտությունների երկար տարիների ավանդույթ տարբեր ուղղություններով՝ տարրական մասնիկների ֆիզիկա, դաշտի քվանտային տեսություն, քվանտային գրավիտացիա, լարերի տեսություն, պինդ մարմնի ֆիզիկա, վիճակագրական ֆիզիկա, ինտեգրվող համակարգեր։

Բաժանմունքում նաև կատարվում են միջգիտակարգային հետազոտություններ՝ կիրառելով տեսական և մաթեմատիկական ֆիզիկայի արդյունքները կյանքի մասին գիտությունների և տնտեսագիտության ոլորտում կատարվող մոդելավորման փորձերի համար։

Բաժանմունքում կատարվող առաջատար հետազոտությունները և հիմնարար արդյունքները ճանաչված և ընդունված են ամբողջ աշխարհում։ Ամեն տ ...